Merke- og planleggingsdager

Februar 2019

22.

Karneval

Mars 2019

12.

Barnehagedagen "Jeg lurer på...."

Mai 2019

13.-16.

Miljøuke

16.

Maifest og avslutning på miljøuken

31.

Planleggingsdag