Merke- og planleggingsdager

September 2019

9.

Planleggingsdag

Oktober 2019

11.

Planleggingsdag

25.

Fotballturnering i Vestlandshallen for Stjernegruppen

November 2019

8.

Planleggingsdag

Desember 2019

13.

Lucia, foreldre inviteres med fra kl. 08.00

19.

Nissefest

Januar 2020

31.

Planleggingsdag

Mai 2020

11.-15.

Miljøuke

15.

Maifest med leker og aktiviteter ute

22.

Planleggingsdag